Zwolnienie z kosztów sądowych spółek które osiągają dochody z prowadzonej działalności

Poprzedni Następny

Przy prowadzeniu sporów o prawa majątkowe często zmuszeni jesteśmy do ponoszenia opłaty od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. Niby mało a w praktyce okazuje się często, że to bardzo dużo. Bo zakładając, że spór toczy się o 500 tyś złotych to opłata będzie wynosiła aż 25 tyś złotych, a taka kwota nawet u dużych przedsiębiorców to już konkretna suma. Dochodzą do tego jeszcze przecież koszty naszego pełnomocnika, oczywiście wszystko zależy od tego jak się ,,dogadamy”.

Ustawodawca zostawił nam furtkę w postaci możliwości starania się o zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie art. 103 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zgodnie z którymi Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Co to oznacza?

Jeżeli nasza sytuacja w firmie jest zła na tyle, że nie jesteśmy w stanie wygospodarować środków na pokrycie kosztów sądowych w żądanej od nas kwocie, to możemy starać się o zwolnienie z tych kosztów. A kiedy nasza sytuacja będzie na tyle zła?

Łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie kiedy będzie na tyle dobra, że tego zwolnienia na pewno nie dostaniemy. Po pierwsze mamy marne szanse na zwolnienie nas z kosztów w przypadku kiedy nasza firma będzie osiągała dochody, będziemy posiadali aktywa trwałe a także rzeczowe środki trwałe. Czyli majątek w formie pieniężnej lub niepieniężnej który pozwoli nam na pokrycie tych kosztów.  Poza tym należy wskazać, że wspomniany wyżej art. 103 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest stosowany raczej wyjątkowo gdyż jak brzmi jedno ze stanowisk Sądów, podmiot który szykuje się na postępowanie sądowe powinien wygospodarować środki na pokrycie ewentualnych kosztów sądowych.

Wniosek jest prosty, jeżeli z dokumentów finansowych wynika, że spółka posiada dostateczne środki na pokrycie tych kosztów to wątpliwym będzie czy spółka to zwolnienie faktycznie otrzyma.

 

 

KOMENTARZE 0