Zmiany w refundacji składek PFRON dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Poprzedni Następny

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw osoba niepełnosprawna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oraz korzystająca z refundacji składek z PFRON, nie musi już czekać ze złożeniem wniosku o refundację do następnego dnia po opłaceniu składek.

Dotychczas niepełnosprawny przedsiębiorca ubiegający się o refundację składek w pierwszej kolejności musiał składki opłacić w pełnej wysokości, aby następnie móc złożyć wniosek do PFRON.

Od 6 czerwca 2018 roku istnieje możliwość ubiegania się o refundację składek już w momencie ich opłacenia. Składki za dany miesiąc należy opłacić do 10 dnia następnego miesiąca. Sama kwota refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i przedstawia się w następujący sposób:

1) 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Fundusz refunduje składkę emerytalną i rentową, zaś refundacji nie obejmuje składka zdrowotna.

W 2018 roku minimalne kwoty składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wynoszą:

520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne

213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe

Refundacji z PFRON podlega:

733,62 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności

440,17 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

220,09 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności

Niższe składki obowiązują w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności i wynoszą:

122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne

50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe

Refundacji z PFRON podlega:

173,38 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności

104,03 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

52,01 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności

KOMENTARZE 0