Zmiana wzoru legitymacji dla emeryta i rencisty

Poprzedni Następny

Dnia 23 maja 2018 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu.

Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z dnia 12.08.2004 r. w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22.12.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu ;

2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 25.01.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu .

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

KOMENTARZE 0