Zasiłki dla bezrobotnych w górę!

Poprzedni Następny

Od 1 czerwca 2018 roku wzrasta wysokość świadczeń wypłacanych przez Urząd Pracy: zasiłku, stypendiów i dodatków. Uprawnieni mogą liczyć każdego miesiąca na kilkanaście złotych brutto więcej.

Zasiłki, zgodnie z Ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są waloryzowane 1 czerwca o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Jeżeli wskaźnik ten nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu zasiłki nie są waloryzowane. Dlatego od 2014 roku wysokość świadczeń nie zmieniała się.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Osoba, która posiada łącznie nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje zasiłek w wysokości podstawowej. Jeżeli jest to mniej niż 5 lat otrzyma 80 proc. tej kwoty, a jeżeli więcej niż 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego.

Co ważne, zasiłek w podstawowej wysokości jest wypłacany przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania. Potem ulega zmniejszeniu.

Od dnia 1.06.2018 roku do dnia 31.05.2019 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosić będzie miesięcznie:

– podstawowy (od 5 do 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 847,80 zł brutto (730,50 zł netto), później 665,70 zł brutto (583,79 zł netto);

– obniżony – 80 proc. (do 5 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 678,30 zł brutto (594,25 zł netto), później 532,60 zł brutto (476,67 zł netto);

– podwyższony – 120 proc. (co najmniej 20 lat stażu pracy) – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 1017,40 zł brutto (867,83 zł netto), później 798,90 zł brutto (691,00 zł netto).

Do końca maja 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosił miesięcznie:

– podstawowy – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 831,10 zł brutto, później 652,60 zł brutto;

– obniżony – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 664,90 zł brutto, później 522,10 zł brutto;

– podwyższony – w ciągu pierwszych 3 miesięcy: 997,40 zł brutto, później 783,20 zł brutto.

KOMENTARZE 0