Zasiłek opiekuńczy dłuższy na dziecko niepełnosprawne

Poprzedni Następny

Prezydent Andrzej Duda podpisał dnia 25 maja 2018 roku nowelizację przepisów o zasiłku opiekuńczym, dzięki której rodzice niepełnosprawnych dzieci będą mogli łatwiej poradzić sobie z obowiązkiem pracy i opieki nad dzieckiem.

W przypadku choroby dziecka powyżej 14 roku życia, rodzic będzie miał prawo do 16 dni zasiłku więcej niż obecnie. Zmiany te zostaną wprowadzone Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m. in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat i innym chorym członkiem rodziny.

Aktualnie maksymalny okres zasiłku opiekuńczego wynosi:

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14, albo

14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny.

Nowelizacja wydłuży okres zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Zatem po nowelizacji przepisów maksymalny okres zasiłku opiekuńczego będzie wynosić:

60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14 (bez zmian),

30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku ponad 14 lat do ukończenia 18 lat (nowość),

14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny (bez zmian).

W przypadku, gdy opieka będzie sprawowana wyłącznie nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym pomiędzy 14 a 18 rokiem życia i innymi chorymi członkami rodziny, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał łącznie za okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta, oczekuje teraz na publikację w Dzienniku Ustaw, a wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

 

 

KOMENTARZE 0