Zaniżanie podstawy wymiaru zasiłków kobietom prowadzącym działalność gospodarczą

Poprzedni Następny

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą czyli nasze przedsiębiorcze matki korzystające z zasiłku macierzyńskiego, często spotykają się z problemem po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego polegającym na przeliczaniu przez Organ rentowy na nowo podstawy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Ustalona podstawa wymiaru składki, często na poziomie 250 % przeciętnego wynagrodzenia zmieniana jest na minimum czyli 2.665,80 złotych, a zatem kwotę obowiązującą w 2018 roku.

Przyczyn takiego zachowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może być naprawdę dużo, ale najczęściej spotykaną przyczyną jest brak rejestracji do ubezpieczenia chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego i ,,wypadnięcia” zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Tak to bywa, że zaaferowani życiem rodzinnym zapominamy złożyć druku ZUS ZUA rejestrującego do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego albo przez nasze gapiostwo zapominamy w terminie opłacić składki.

Co ciekawe ZUS bardzo często nie widzi problemu w braku rejestracji do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie mają zadeklarowanej wysokiej podstawy. Często odnosimy wrażenie, że jest to celowy ,,zabieg” Organu rentowego zmierzający do pozbawienia przedsiębiorczych matek wysokiej podstawy. Jak się okazuje nie pomaga nawet rejestracja do ubezpieczenia chorobowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego.

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na brak logiki Organu rentowego, gdyż zasiłek macierzyński nie jest okresem objęcia nas ubezpieczeniem chorobowym tylko traktowany jest jako przerwa w podleganiu do ubezpieczenia chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby własnej błędnej praktyki traktuje okres zasiłku macierzyńskiego jako okres podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Organ rentowy w przypadku wypłaty zasiłku w pierwszym miesiącu objęcia ubezpieczeniem chorobowym po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo w kolejnych miesiącach po objęciu ubezpieczeniem chorobowym zasłania się art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa albo też art. 48a tejże ustawy przeliczając wysokość podstawy na nowo.

Osoby które nie podwyższyły podstawy rzadko borykają się z tym problem, ponadto nie raz Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie w ich przypadku dokonuje ponownej rejestracji do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Czy jesteśmy w sytuacji beznadziejnej z której nie ma wyjścia?

Ależ oczywiście że nie! Nie poddawajmy się ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma prawa w przypadku przerwy pomiędzy okresami zasiłkowymi trwającej krócej niż 3 miesiące przeliczać na nowo wysokości podstawy.

Organ rentowy według aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego musi do ustalenia wysokości podstawy wziąć naszą starą podstawę z zasiłku macierzyńskiego oraz ustalić podstawę w takiej wysokości. Oczywiście nie liczmy na to, że zrobi to samodzielnie. Dlatego walczmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Występujmy o wydanie decyzji w przedmiocie sposobu ustalenia podstawy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz składajmy odwołanie od decyzji, gdyż mamy naprawdę ogromną szansę na pozytywne rozstrzygnięcie naszej sprawy.

Zachęcamy Was drogie Panie jak i Panowie do walki o swoje, nie pozwólmy aby opisana wyżej sytuacja dotyczyła też naszych dzieci. Nasza praktyka pokazuje, że taka sprawa jest  do wygrania, argumentacja którą posiadamy jest bardzo skuteczna. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym temacie.

KOMENTARZE 2

Ania | 2018-12-06 12:04:45
Byłam w identycznej sytuacji jak opisana powyżej. Po zakończonym urlopie macierzyńskim okazało się, że z powodu niezłożenia przez moją księgową w terminie 7 dni odpowiedniego wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zus obliczył mi zasiłek chorobowy od najniższej podstawy uzasadniając przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. Złożyłam wniosek o wskazanie sposobu obliczenia podstawy zasiłku i odwołałam się do sądu. Przerwa między zasiłkiem macierzyńskim a kolejnym zasiłkiem chorobowym nie przekroczyła 3 miesięcy. Sąd pierwszej instancji zmienił decyzję zus i nakazał z uwagi na brak przerwy przekraczającej 3 miesiące obliczyć zasiłek chorobowy od dotychczasowej podstawy. Po apelacji zus sąd II instancji utrzymał w mocy korzystny dla mnie wyrok. Po około półtora miesiąca zus obliczył zasiłek od najwyższej podstawy i wypłacił na konto różnicę między zasiłkiem pobranym a należnym. Zachęcam do nie poddawania się w walce z zus i walczenia o swoje na drodze sądowej. Jest bogate orzecznictwo i duża szansa na wygraną ponieważ zus w wielu przypadkach nie postępuje zgodnie z przepisami.
Katarzyna | 2018-11-07 19:50:47
nagminne działanie zus obecnie nie mozna z tym sobie poradzić wszyscy maja zaniżana podstawę pomimo obietnicy prezydenta o tym ,że art 43 nadal bedzie istniał i miał zastosowanie