Wyższy zasiłek dla bezrobotnych z 30-letnim stażem pracy

Poprzedni Następny

Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydował się na opracowanie nowej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powyższe spowodowane jest zmianą warunków społecznych i gospodarczych jaka miała miejsce od 2004 roku czyli od dnia wejścia w życie obowiązującej Ustawy.

Nowa Ustawa ma wprowadzić nową kwotę podwyższonego zasiłku dla bezrobotnych którzy posiadają 30- letni okres uprawniający do tego zasiłku. Nowa kwota zasiłku dla bezrobotnych z 30 letnim stażem pracy będzie wynosić 130 procent wysokości zasiłku podstawowego oraz przyznawana będzie niezależnie od wieku bezrobotnego. Jedyne kryterium to co najmniej 30 letni staż pracy. Jest to ukłon w stronę bezrobotnych. Nie zmieni się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, tj. podstawowy 180 dni i wydłużony 365 dni. Dodatkowo bez zmian pozostał tzw. powrót na zasiłek na okres  uzupełniający czyli do wyczerpania wyżej wskazywanego okresu. Czyli w przypadku utraty statusu bezrobotnego spowodowanego podjęciem krótkotrwałej pracy lub prowadzonej pracy, możemy dokończyć okres pobierania zasiłku.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy. Na wysokość zasiłku wpływa długość posiadanego okresu uprawniającego do zasiłku, czyli stażu pracy. Osoba która posiada nie mniej niż 5 lat i nie więcej niż 20 lat okresów wymaganych do nabycia prawa zasiłku dla bezrobotnych, otrzymuje zasiłek w wysokości podstawowej. W przypadku okresu mniejszego niż 5 lat – otrzyma 80 proc. tej kwoty, a jeżeli co najmniej 20 lat – 120 proc. kwoty zasiłku podstawowego.

Ustawa wprowadzi jeszcze jeden próg – 130 proc. podstawowej kwoty. Kwotę tę można uzyskać po co najmniej 30 latach stażu pracy. Zmianie nie ulegną okresy wypłacania zasiłku w podstawowej wysokości, czyli przez pierwsze 3 miesiące. Później zasiłek ulega zmniejszeniu.

Ustawa ma wejść w życie dnia 1.01.2019 r.

KOMENTARZE 0