Ubezpieczony podstawa UP, organ rentowy podstawa DOWN

Poprzedni Następny

Dzieci urosły….
Wiele matek juz nawet nie pamieta o okresie zasiłku macierzyńskiego. Wiekszość kobiet wróciła do pracy.

Organ rentowy jednak wciąż nie daje za wygrana. Polityka prorodzinna dalej wyznacza nowe trendy, szczególnie idąc w kierunku tego jak odebrac wypłacone zasiłki od kobiet, które pobierały je z tytułu działalnosci gospodarczej i oczywiscie miały zadeklarowana podstawe wyźszą niz minimalna.

Na podstwie art 83 ust 1 pkt 3 , art 18a ust1 . art 18 ust 10, art 20 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych organ rentowy stwierdza, iz podstawa była zawyzona i powinna odpowiadac minimalnej dla kodu 0570 lub 0510. Czyli średnio około 7 tys mniej niz ta, od której były wypłacane zasiłki.

Wydanie takiej decyzji np. za kilka lat wstecz oznacza poczatek batali z ZUSem zwiazanej ze zwrotem róznicy która wyniknie w zwiazku z pobieranymi niesłusznie zasiłkami przypadajacymi za okres wszystkich okresów zasiłkowym po okresach wskazanych w decyji

Z naszego doswiadcznia wynika – że są to setki tysiecy złotych.

Argumenty organu rentowego sa jednak słabe. Na podstawie art 20 ustawy o sus kazdy ma prawo do zadeklarowania takiej podstawy wg własnego uznania, jest tylko jeden warunek – nie wiecej niż 250% średniego wynagrodzenia. Natomiast stwierdzenia typu ,, zawyżone podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalnosci gospodarczej wykazywane przez Ubezpieczona miały umozliwic pobieranie adekwatnie wysokich swiadczeń z ubezpieczenia chorobowego,, są śmieszna polemiką ZUS nie majaca odzwierciedlenia w rzeczywistości szczególnie tej sądowej.

Po co to wszystko?
Zakwestionowanie wysokosci podstawy np. za rok 2015 ma na celu tylko jedno – zanizenie wszystkich pożniejszych zasiłków do podstawy na poziomie 2015 roku czyli kwoty 2375,40 zł. Oznacza to spora róznice do oddania dla ZUS w momencie urpawomocnienia decyzji.

Organ rentowy wydajac decyzje o podstawie, chwile później przesyła kolejna decyzje o nienależnie pobranym swiadczeniu od wysokiej podstawy. Roznica często przyprawia o ból i zawrót głowy, Są to decyzje opiewajace na kilkadziesiat lub kilkaset nawet tysiecy. Łatwo to wytłumaczyc jeżeli ktoś zadeklarował kwote około 9 tys miesiecznie a podstawa jest obnizona do około 2 tys to różnica podczas zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego przypadajacego na okres ciazy trwajacego okolo 18 miesiecy to około 126 tys zł.

Ignorowanie powyzszych decyzji prowadzi tylko do jednego do egzekucji. Zajecie administracyjne będzie niedługo po tym jak uprawomocni się decyzja . Dlatego tez nie warto czekać, zwlekać lecz się od niej odwoływac, postepowanie jest kosztowne, jednak sprawa jest dość prosta i warto o nia zawalczyc.

Prosze także pamietac , ze zgodnie z ustawą i najnowszym orzecznictwem : Właściwością stosunków ubezpieczenia społecznego jest występowanie szczególnego rodzaju zależności polegającej na tym, że objęcie ochroną ubezpieczeniową wiąże się z powstaniem obowiązku opłacania składek. Zależność ta nie przybiera jednak w ubezpieczeniu społecznym znamion wzajemności (ekwiwalentności) w znaczeniu przyjętym w prawie cywilnym. Oba elementy stosunku ubezpieczenia (składka ubezpieczeniowa oraz ochrona ubezpieczeniowa) nie są równoważne (wymienialne), bowiem zasada ekwiwalentności świadczeń jest w tym stosunku modyfikowana przez zasadę solidarności społecznej. Stosunków ubezpieczenia społecznego nie da się zatem zakwalifikować do stosunków zobowiązaniowych, nie można tu mówić, tak jak w przypadku cywilnoprawnych zobowiązań wzajemnych, o ścisłej współzależności składki i świadczenia. Składka w ubezpieczeniach społecznych jest wprawdzie osobistym wkładem ubezpieczonego, ale z przeznaczeniem na tworzenie ogólnego funduszu ubezpieczeniowego, z którego prawo do świadczeń czerpią ci ubezpieczeni, którym ziści się określone dane ryzyko. Jeśli więc przepis prawa ubezpieczeń społecznych o charakterze ius cogens zezwala na zadeklarowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na poziomie do 250% przeciętnego wynagrodzenia w oderwaniu od pojęcia rzeczywistego przychodu, to zachowanie płatnika, realizującego swe uprawnienie w oparciu o taki bezwzględnie obowiązujący przepis prawa, nie może być podważane.

I tym optymistycznym akcentem po prostu zapraszamy do współpracy. Jeżeli maja Państwo taki problem prosimy o kontakt, z przyjemnościa rozwiązemy go dla Państwa.

KOMENTARZE 0