Rozliczenie konta Ubezpieczonego w ZUS a zwrot nadpłat na konto. Jak zaksięgować nadpłaty? Czy otrzymany przelew z Organu rentowego można pominąć w KPIR lub karcie podatkowej?

Poprzedni Następny

Ostatnimi czasy nagminnym zachowaniem Organu rentowego jest ,,wyrzucanie” Ubezpieczonych (głównie płatników składek lub osoby zgłoszone do  dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jako osoby współpracujące przy prowadzonej działalności gospodarczej) z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego poprzez twierdzenie, iż z góry pomniejszona składka za okres zasiłku chorobowego (lecz jeszcze nie wypłaconego) oznacza ,,wypadnięcie” z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dlatego też biura rachunkowe jak również sami płatnicy by ustrzec się od tego problemu w składanych deklaracjach rozliczeniowych DRA za miesiąc, za który przysługuje zasiłek chorobowy nie korygują podstawy o okres zasiłkowy do czasu otrzymania środków na konto. Po wypłacie zasiłku składana jest korekta. Powstaje wówczas nadpłata w składce za okres niezdolności do pracy. Następnie składany jest wniosek o rozliczenie konta, po czym Organ rentowy zwraca nadpłacone składki albo w drodze zaliczenia środków na poczet przyszłych składek albo przelewa nadpłacone środki na konto.

I wtedy pojawia się pytanie jak zaksięgować wpłatę? Co z nią zrobić?

Odpowiedz jest bardzo prosta: taką nadpłatę trzeba zaksięgować jako przychód. Jest to bardzo ważne ponieważ nie księgując tego jako przychód powinniśmy się liczyć z konsekwencjami karno-skarbowymi. W takiej sytuacji należy doliczyć składki do podatku i wpłacić zaległy podatek. Należy tego dokonać w miesiącu w którym otrzymaliśmy zwrot.
Podatnik ma obowiązek zapłaty lub zwrotu podatku, jeżeli okaże się, że z powodu błędnego rozliczenia nie uregulował lub zaniżył podatek, zawyżył nadpłatę lub zwrot.

Zgodnie z art. 45 ust. 3a Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał zwrot składek zdrowotnych, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
Tym samym powinniśmy doliczyć otrzymane składki w roku w którym otrzymaliśmy zwrot.
Stanowisko takie potwierdzają Organy podatkowe czego przykładem jest zdanie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26.08.2015 r., BPB-2-1/4511-185/15/MD gdzie wskazuje:
„(…) w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnik obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone i wykazać to doliczenie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składka została zwrócona. (…)zwrócono nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne które Wnioskodawczyni w okresie od 2005 r. do 2014 r. odliczała od podatku płaconego w formie karty podatkowej. Jeżeli zatem nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały Wnioskodawczyni zwrócone w 2015 r. to w składanym zeznaniu podatkowym za 2015 r. Wnioskodawczyni będzie obowiązana doliczyć do podatku za ten rok kwoty zwróconych składek (uprzednio odliczonych) (…)”
Zatem morał jest taki, jeżeli ZUS odda nam część nadpłaconych składek przelewem na konto  pamiętajmy by uwzględnić je w przychodzie. Jeżeli natomiast zaliczy na poczet kolejnych składek nie odliczajmy ich drugi raz!
Jeżeli macie podobną sytuację, nie wiecie jak sporządzić korekty, nie wiecie jak rozliczyć konto skorzystajcie z naszych usług.

KOMENTARZE 0