Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych

Poprzedni Następny

Obecnie pracodawca ma obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez okres 50 lat.

Przyznajmy, że czas przechowywania tych akt jest naprawdę długi i często zastanawiamy się po co i dlaczego tak długi okres?

Powyższe ma się zmienić od 1 stycznia 2019 roku gdy wejdzie w życie nowa ustawa która skróci okres przechowywania akt pracowniczych oraz pozwoli przechowywanie ich w wersji elektronicznej.

Dziś akta pracownicze  są przechowywane w formie papierowej. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw pozwoli na przechowywanie tych akt w wersji elektronicznej, natomiast dotychczas zgromadzone akta w wersji papierowej dalej będą mogły być przechowywane w wersji papierowej.

Możliwość przechowywania akt przez 10 a nie 50 lat będzie się również tyczyło osób zatrudnionych od początku 1999 roku do końca 2018 roku, pod warunkiem przesłania do ZUS raportów informacyjnych wraz  z oświadczeniem.

Zmiana wprowadzi jeszcze jedno novum polegające na tym, iż ZUS będzie mógł gromadzić informację dotyczące pracowników w zakresie przychodu wypłaconego w danym miesiącu w celu obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.  Inną istotną zmianą jest podawanie od stycznia 2019 roku w druku ZUS ZWUA czyli wyrejestrowującym z ubezpieczenia dodatkowej informacji dotyczącej rozwiązania stosunku pracy.

Aby wdrożyć powyższe zmiany i wprowadzić m.in. projekt nazwany
e-Akta ZUS ogłosił przetarg na zmianę KSI ZUS czyli Kompleksowego Systemu Informatycznego, który wygrała firma Asseco.

 

KOMENTARZE 0