Składki z tytułu działalności gospodarczej w zależności od przychodu – znamy projekt ustawy

Poprzedni Następny

Rząd przyjął projekt ustawy na mocy której zostanie obniżona składka na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą.

Oczywiście nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców ale wyłącznie tych których przychód nie przekroczy 30 krotności minimalnego wynagrodzenia w skali roku.

Zatem przedsiębiorca który przekroczyłby miesięczny przychód w wysokości 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia nie mógłby skorzystać z wyżej wskazywanego przywileju. Większy przychód oznacza ,,normalne” opłacanie składek.

Przychód na niskim poziomie, to nie jedyny warunek który należy spełnić aby skorzystać z obniżonej składki ZUS. Dodatkowo nie możemy korzystać z preferencyjnego ZUS-u czyli tzw. małego ZUSu (czyli możliwość korzystania z małego ZUSu w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej) oraz musimy prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni. Jeszcze jednym warunkiem jest niewykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej  na rzecz byłego pracodawcy.

Przywilej niższych składek ZUS nie będzie oczywiście bezterminowy. Tzn. że z tego przywileju będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Opisywana wyżej zmiana ma wejść w życie w 2019 roku i skorzystać z niej ma około 150 tyś przedsiębiorców.

Nie liczmy na to, że będą to groszowe składki rzędu 100 złotych.  Składki według zapowiedzi będą wynosić około 600 złotych  i jest to najniższa możliwa składka, z tym że kwota ta nie obejmuje składki zdrowotnej która pozostanie w pełnej wysokości czyli ponad 300 złotych.

Patrząc na to obiektywnie, czy będzie to aż tak duża zmiana odczuwalna dla małych przedsiębiorców? Spełniając wiele warunków zaoszczędzimy tak naprawdę tylko ponad 300 złotych miesięcznie.

 

KOMENTARZE 0