Składanie sprawozdania finansowego po 15 marca 2018 roku oraz związane z tym niedogodności

Poprzedni Następny

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe spółki mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej- wszystko za sprawą nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie właśnie tego dnia.

Zgodnie z wprowadzonym art. 19 e Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdanie finansowe może być złożone tylko elektronicznie za pośrednictwem systemu S24 przez stronę www.ekrs.ms.gov.pl i tylko przez osobę fizyczną której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Osobą tą może być tylko wspólnik lub członek zarządu uprawniony do reprezentowania spółki.

Na pierwszy rzut oka zmiana wydaje się słuszna, gdyż zaoszczędza nam czas, z drugiej strony rodzi poważny problem, ponieważ co w przypadku gdy zarząd spółki złożony jest wyłącznie z cudzoziemców?

Cudzoziemcy, którzy mają prawo być w zarządzie spółki a którzy nie zamieszkują na stałe na terytorium Rzeczpospolitej nie posiadają numeru PESEL. Istnieją oczywiście głosy które wskazują, że w takim przypadku zgłoszenie następuje zgodnie z art. 19 e ust 7 Ustawy o KRS. Ustęp przewiduje możliwość dokonania zgłoszenia, gdy weryfikacja numeru PESEL okaże się negatywna.

Jednak na stronie www.ekrs.ms.gov.pl wyraźnie wskazano, że podpisywanie zgłoszenia jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego dane PESEL. Wątpliwa jest zatem możliwość złożenia sprawozdania finansowego przez członków zarządu będącymi cudzoziemcami.

Kolejny problem pojawia się w przypadku nowo powołanego zarządu. Wybór członka zarządu skutkuje nabyciem pełni praw wynikających z tego wyboru, gdyż wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, czyli nowy zarząd powinien móc od razu złożyć sprawozdanie finansowe. Jednakże w świetle znowelizowanej ustawy o KRS aby móc złożyć sprawozdanie finansowe wybór ten musi być ujawniony w KRS. I chociaż wniosek o wpis do KRS nowego zarządu należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wyboru zarządu oraz Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie tego wniosku to w praktyce bywa różnie. Bo czysto teoretycznie przy scenariuszu odbycia walnego ostatniego dnia czerwca oraz złożenia stosownego wniosku powinniśmy zdążyć z możliwością złożenia sprawozdania. Nowy zarząd powinien móc złożyć sprawozdanie do 15 lipca. Powinien bo w praktyce wydaje się to czasami niemożliwe do wykonania.  Wielokrotnie zdarza się, że wpis do KRS otrzymujemy po  2 a nawet 3 miesiącach.

A zatem, chociaż nowo powołany zarząd ma pełnie praw to i tak ze względu na brak wpisu do KRS nie będzie mógł złożyć sprawozdania finansowego.

 

KOMENTARZE 0