Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jak działa nowy organ w praktyce i jakie są jego zadania?

Poprzedni Następny

Konstytucja Biznesu wdrożyła wiele nowatorskich zasad, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw gwarantuje wprowadzenie tych zmian. Premier Mateusz Morawiecki powołał Adama Krzysztofa Abramowicza na stanowiska Rzecznika. Kadencja trwa 6-lat.

Zadania Rzecznika

 Rzecznik stoi na straży praw właścicieli mikro, małych i średnich firm. Abramowicz otrzymał rekomendację od czterech istotnych organizacji zrzeszających pracodawców: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji “Lewiatan”, Związku Rzemiosła Polskiego i Związku Pracodawców Business Centre Club.

Rzecznik jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad Konstytucji Biznesu. Poprawia środowisko pracy, w którym działają przedsiębiorcy. Ułatwia nawiązanie bardziej partnerskich relacji pomiędzy biznesmenami a organami administracji publicznej.

Odpowiada również za opiniowanie projektów aktów prawnych, związanych z interesami przedsiębiorców i zasad prowadzenia działalności gospodarczych. Rzecznik współpracuje z organizacjami zawodowymi, pozarządowymi i społecznymi. Chroni prawa przedsiębiorców.

Dzięki tej ustawie zasady wolności działalności gospodarczej są respektowane, jak nigdy dotąd. Przedsiębiorcy mają coraz większe zaufanie do władzy publicznej, dzięki przestrzeganiu obowiązującym zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania i bezstronności.

Kompetencje Rzecznika o charakterze interwencyjnym

Do jednych z najważniejszych zadań Rzecznika należy edukowanie przedsiębiorców i udzielanie rzetelnych informacji, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Może nawet żądać od organów władzy publicznej złożenia stosownych wyjaśnień.

Jest też uprawniony do:

– udzielania rzetelnych informacji i udostępniania potrzebnych aktów i dokumentów odnośnie konkretnych przedsiębiorców,

– wspierania przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych, w szczególnej sytuacji może wnieść skargę do sądu administracyjnego,

– składania w odpowiednich urzędów stosownych wniosków o objaśnienie przepisów prawnych, szczególnie w przypadku skomplikowanych przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– w razie wystąpienie rozbieżności w respektowaniu prawa przez sądy, będzie mógł złożyć wniosek o rozstrzygnięcie problemu do Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Siedziba Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 Na początku grudnia 2018 roku powstał w Krakowie lokalny Oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pełnomocnikiem terenowym został Grzegorz Piątkowski, który równocześnie pełni funkcję dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków. Według Abramowicza, powstanie biura w Krakowie jest wyrazem decentralizacji tego urzędu. 19 grudnia powstało warszawskie biuro. W planach jest też uruchomienie oddziału w Białymstoku, Gdańsku i Poznaniu.

Biogram Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Adam Abramowicz został powołany na stanowisko Rzecznika. Prowadził z sukcesem własną firmę. Był jednym z najważniejszych inicjatorów, a także Prezesem Zarządu Sieci Detalistów “Nasze Sklepy”. Sieć powstała, by chronić prawa małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli i długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Dzięki aktywnej działalności gospodarczej, włączono go do Rady Polskiej Izby Handlu. Zdobyte doświadczenie współgra z synergią działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Pełni rolę przedstawiciela interesów małych i średnich przedsiębiorców. Abramowicz był Radnym Rady Miasta Biała Podlaska i aktywnym działaczem samorządowym. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte cenne doświadczenie, jest członkiem sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (dawniej Komisji Gospodarki) i Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP. Był przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

KOMENTARZE 0