Prosta Spółka Akcyjna- ciekawy projekt nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych

Poprzedni Następny

Rząd zaproponował ostatnio nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie której ma zostać utworzony nowy twór prawny czyli Prosta Spółka Akcyjna.

Zaletami proponowanej zmiany czyli Prostej Spółki Akcyjnej mają być proste założenie spółki oraz tak samo prosta likwidacja tej spółki, a także mało kosztowne funkcjonowanie.

Powyższa nowelizacja wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom podmiotów rynku, które dostrzegają trudności w funkcjonowaniu nowo powstałych firm.

Z jednej strony nowelizacja wydaje się jak najbardziej słuszna i wzbudza entuzjazm z drugiej strony wprowadzona odpowiedzialność za długi spółki nie wywołują pozytywnych emocji. Nie zmienia tego również fakt, że zgodnie z projektem będzie istniał obowiązek utworzenia kapitału zapasowego, który ma zabezpieczać interesy wierzycieli. Samo bowiem przeznaczenie 8 % zysku za rok obrotowy na kapitał zapasowy, aż do momentu gdy kapitał ten nie osiągnie minimum 5 % sumy zobowiązań wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego nie wydaje się odpowiednim zabezpieczeniem interesów wierzycieli a będzie stanowić kolejne obciążenie tego podmiotu.

 

KOMENTARZE 0