Prawo do niższego wieku emerytalnego po zmianie płci- bez konieczności unieważnienia małżeństwa

Poprzedni Następny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie (TSUE) w sprawie przeciwko Wielkiej Brytanii stwierdził, że nie można zmuszać osoby która zmieniła płeć do unieważnienia małżeństwa. Orzeczenie TSUE zostało wydane na kanwie stanu faktycznego, gdzie obywatel Wielkiej Brytanie urodzony w 1948 roku jako mężczyzna oraz który zawarł w 1974 roku związek małżeński przeszedł w 1995 roku operację zmiany płci. Zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii w celu całkowitego uznania zmiany płci niezbędne jest unieważnienie małżeństwa na co obywatelka Zjednoczonego Królestwa się nie zgodziła.

Powyższe okazało się bardzo problematyczne z perspektywy tej Pani, gdyż nie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat czyli w wieku przeznaczonym dla kobiet urodzonych przed 1950 rokiem. Tamtejszy Organ emerytalny odmówił jej świadczenia, argumentując swoją decyzję, iż nie została uznana według brytyjskiego prawa w pełni kobietą. Dlatego też emerytura przysługuje jej w wieku przewidzianym dla mężczyzn czyli w wieku 65 lat.

Obywatelka Wielkiej Brytanii zaskarżyła decyzję przed sądami brytyjskimi twierdząc, że unieważnienie małżeństwa oraz niepozostawanie w związku małżeńskim aby móc uznać jej płeć stanowi dyskryminacje oraz pogwałcenie zasad Unii Europejskiej. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zwrócił się do TSUE w celu zbadania powyższego zagadnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że unieważnienie małżeństwa jako warunek otrzymania emerytury z chwilą osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego dla osób danej płci ma zastosowanie wyłącznie przy zmianie płci a zatem jest dyskryminujące dla osób zmieniających płeć. Dodatkowo TSUE wskazał, że system emerytalny został stworzony, aby zapewniać obywatelom ochronę na wypadek starości, zaś warunkiem przyznania emerytury powinno być odprowadzanie stosownych składek  w toku aktywności zawodowej nie zaś stan cywilny.

Stąd nie może być różnicowania osób zmieniających płeć po zawarciu związku małżeńskiego oraz osób które zawarły związek małżeński a płci nie zmieniają. Powyższe różnicowanie zdaniem TSUE stanowi bezpośrednią dyskryminację ze względu na płeć.

KOMENTARZE 0