Państwo zrefunduje koszty poszukiwania pracownika

Poprzedni Następny

Szykują się zmiany które pomogą małym przedsiębiorcom tj. zatrudniającym do 50 pracowników, znaleźć pracownika który spełni oczekiwane wymagania.

W momencie kiedy firma nie znajdzie za pośrednictwem Urzędu Pracy kandydata na szukane stanowisko, może skorzystać z tzw. bonu ofertowego które otrzyma od Państwa. Bon ofertowy pozwoli na skorzystanie z płatnej rekrutacji tj. agencji zatrudnienia firmom których nie stać na taki luksus.

Niestety jest to rozwiązanie skierowane tylko do małych firm zatrudniających do 50 pracowników, gdyż jak wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średnie i duże firmy dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na zatrudnienie pracownika przez agencję rekrutacyjną lub przeprowadzanie samodzielnie rekrutacji. Ministerstwo kierowało się również sugestiami Powiatowych Urzędów Pracy które wskazywały, że w głównej mierze ogłoszenia o pracę są zamieszczane przez małych przedsiębiorców.

Bon ofertowy będzie deską ratunkową dla małych przedsiębiorców, którzy bezskutecznie poszukują za pośrednictwem Urzędu Pracy pracownika o wymaganych kwalifikacjach. Urząd Pracy będzie mógł przyznać w takiej sytuacji pracodawcy bon ofertowy który będzie stanowić refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów poszukiwania osoby o wymaganych kwalifikacjach przez pracodawcę.

Aby uzyskać taki bon ofertowy, poza wymogiem bycia małym przedsiębiorcą, będzie musiał się ziścić  warunek w postaci upływu 14 dni bezskutecznego poszukiwania pracownika za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Refundacja za pomocą bonu ofertowego odbywać się będzie poprzez wypłatę kosztów poszukiwania pracownika za pośrednictwem agencji ds. zatrudnienia  w maksymalnej kwocie 847,80 złotych, po przedstawieniu faktury dokumentującej skorzystanie z usług takiej agencji.

Dodatkowym warunkiem skorzystania z bonu jest zatrudnienie osoby znalezionej przez agencję przez co najmniej 90 dni oraz wypłata wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bon ofertowy  będzie mógł być zastosowany w każdym przypadku bezskutecznego poszukiwania pracownika, czyli pracodawca będzie mógł otrzymać kilka bonów ofertowych.

W projekcie ustawy są również liczne ograniczenia do skorzystania z bonu ofertowego. O bon ofertowy nie będzie mógł się ubiegać m.in. pracodawca który nie przyjął osoby skierowanej przez Urząd Pracy a która spełnia wymagania zamieszczone w ofercie pracy. Takie ograniczenie będzie obowiązywało przez rok od dnia odmowy przyjęcia takiego pracownika.

Urząd Pracy za każdym razem określi, jak długo jest ważny taki bon ofertowy. Co również istotne bon będzie obowiązywał na terenie całej Polski.

Z wyżej wskazywanej pomoc będzie można skorzystać od 1 stycznia 2019 roku czyli po wejściu w życie nowej ustawy o rynku pracy.

KOMENTARZE 0