Nowe limity dla emerytów i rencistów

Poprzedni Następny

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadza ograniczenia ,,dorabiania sobie” do emerytury i renty przez osoby które nie osiągnęły wieku emerytalnego. W przypadku osiągnięcia przychodu przekraczającego 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy świadczenie powinno ulec stosownemu zmniejszeniu, natomiast w przypadku przychodu osiągniętego w kwocie 130 procent prawo do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu.

Zasada zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia doznaje oczywiście stosownego ograniczenia, tzn. że nie dotyczy m.in. osób które mają prawo do renty i emerytury oraz osiągnęły powszechny wiek emerytalny, a także  osób które mają prawo do emerytury częściowej lub prawo do renty inwalidy wojskowego albo renty rodzinnej po żołnierzu który zmarł w związku z pełnioną służbą wojskową.  Zasada nie ma również zastosowania do renty inwalidy wojskowego w związku z pobytem w obozie i miejscach odosobnienia, a także renty rodzinnej po tych osobach.

Kwoty jakie możemy osiągnąć z dorabiania do emerytury albo renty są niewielkie. Aby świadczenie nie uległo zmniejszeniu nie możemy osiągnąć kwoty 3.164,80 złotych (czyli od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, przypominamy że poprzednio była to kwota 3.236,00 złotych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku) natomiast aby świadczenie nie zostało zawieszone nie może być to kwota 5.877,40 złotych (czyli od 1 września 2018 roku do 30 listopada 2018 roku, przypominamy, że poprzednio była to kwota 6.009,70 złotych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku). Jeżeli przekroczymy wyżej wymienione kwoty ZUS może zmniejszyć lub zawiesić emeryturę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 roku, rentę rodziną oraz inwalidy wojennego jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, a także rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym.

 

 

 

KOMENTARZE 0