Urlop macierzyński matki a urlop wychowawczy ojca w tym samym czasie

Poprzedni Następny

Odwieczny dylemat rodziców: chciałabym aby na urlopie macierzyńskim mój mąż trochę mi pomógł i też zajął się dzieckiem, nie chce sama wykonywać wszystkich obowiązków, ja będę na urlopie macierzyńskim a tatuś weźmie urlop wychowawczy…

Czy jest to możliwe ? Odpowiedź brzmi: tak!

Z tytułu urodzenia jednego dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni – art 180 ust 1 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy .

Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.

Nie ma przeszkód, aby ojciec dziecka skorzystał z urlopu wychowawczego, w czasie gdy matka dziecka będzie przebywać na urlopie macierzyńskim. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi, który posiada co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia (chodzi tu o tzw. ogólny staż pracy, a nie okres zatrudnienia u danego pracodawcy). Wymiar urlopu wychowawczego wynosi maksymalnie 36 miesięcy (jest to wymiar urlopu przysługujący łącznie obojgu rodzicom), przy czym każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka. Oznacza to, że matka lub ojciec dziecka może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu wychowawczego (pozostały miesiąc jest zastrzeżony dla drugiego rodzica, który może, ale nie musi z niego skorzystać).

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Nie wiecie jak wypełnić odpowiednie wnioski zarówno o urlop wychowawczy i macierzyński ? Napisz lub zadzwoń do Nas.

 

KOMENTARZE 0