Mały ZUS dla przedsiębiorców

Poprzedni Następny

Sejm uchwalił ustawę (dokładnie: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę) na podstawie której będą zmniejszane proporcjonalnie do przychodu składki na ZUS dla małych przedsiębiorców.

Aby móc skorzystać z małych składek ZUS w 2019 roku przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodu w 2018 roku przekraczającego 5.250,00 złotych miesięcznie. Z tego wynika, iż zmianą objęci będą głównie mali przedsiębiorcy którzy właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą, ponieważ przedsiębiorcy którzy przeżywali koniunkturę załóżmy do połowy obecnego roku, z ulgi tej nie skorzystają- przychód i tak przekroczy wskazaną kwotę w ciągu roku w skali miesiąca. Według szacunków zmiana ta obejmie ponad 170 tyś przedsiębiorców czyli jednoosobowych firm.

Skąd kwota 5.250,00 złotych?

Jest to równowartość 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku- zatem kwota będzie co roku ustalana na nowo.  Dzięki takiemu rozwiązaniu drobny przedsiębiorca wpłaci do kasy ZUS nie kwotę 1.232,00 złotych (845,43 złotych- składka na ubezpieczenie społeczne plus składka zdrowotna oraz na Fundusz Pracy) ale kwotę 520,00 złotych czyli ponad połowę mniej.

Przypomnijmy, że obecnie drobny przedsiębiorca niezależnie od osiąganego przychodu płaci składki w stałej wysokości tj. minimalnie kwotę 1.232,00 złotych. Wysokość składek w kwocie 520,00 złotych odpowiada małemu ,,ZUSowi” z  którego mogą korzystać przedsiębiorcy przez pierwsze dwa lata.

Zdaniem rządu zmiana ta pomoże wyjść wielu małym przedsiębiorcom z tzw. szarej strefy oraz pomoże utrzymać się przedsiębiorcom w pierwszych latach działalności. Jest to ciekawe rozwiązanie biorąc pod uwagę fakt, że według niezależnych badań tylko 15 % nowo zakładanych firm będących jednoosobowymi działalnościami jest w stanie utrzymać się na rynku przez pierwsze 5 lat.

KOMENTARZE 1

Amelia | 2019-03-28 00:04:55
W Anglii jest za to całkiem inaczej