Business Consulting M&G

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Onyksowa 5 lok. 25,  20-582 Lublin ,

wpisana do KRS pod numerem 0000748931 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP  7123374776 REGON 381312589

Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski PL 60 1050 1953 1000 0090 8042 0806

biuro@prawoprzedsiebiorcow.com +48 533 004 044


Administratorem Danych Osobowych jest Business Consulting M&G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Lublinie przy ul. Onyksowej 5/25, adres e-mail: biuro@prawoprzedsiebiorcow.com. Przy przetwarzaniu danych, w przypadku w którym wymagana jest zgoda, dane przetwarzane są do czasu wycofania przez Państwo zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do danych, które są przechowywane, usunięcia i zmiany danych, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z powodu szczególnej sytuacji, z wyłączeniem przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa. Polityka prywatności jest dostępna tutaj: polityka prywatności