Emerytury na konto – ZUS zachęca

Poprzedni Następny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny szuka oszczędności oraz uszczelnia system wypłat świadczeń. Wiele działań ZUS można oceniać krytycznie lecz najnowszą ,,innowację” wprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z całą pewnością można ocenić pozytywnie.

ZUS podjął współpracę z Bankiem Pocztowym, w ramach której stara się zachęcić do korzystania z przekazywania świadczeń przez Organ rentowy na konto bankowe. Współpraca Poczty Polskiej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie polegać m.in. na informowaniu oraz edukowaniu o możliwości przekazywania świadczeń właśnie na konto bankowe. Działania te skierowane są głównie do emerytów i rencistów.

Co właściwie daje nam przekazywanie świadczeń na konto bankowe? Wygodę, bezpieczeństwo oraz oszczędność. Uruchomione bezpłatne dla świadczeniobiorców Pocztowe Konto Aktywny Nestor Banku Pocztowego jest specjalnie skonstruowane dla osób starszych, oferując im dostęp do środków pieniężnych poprzez ponad 4000 placówek Poczty Polskiej, możliwość zwrotu do 50 złotych miesięcznie (poprzez zakup w aptekach w Programie Premiowym Banku)  a także usługę polegającą na dostarczaniu do domu gotówki przez listonosza. Rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, w szczególności możliwość dostarczenia np. emerytury do domu – co dla osób chorych stanowi ogromne ułatwienie. Zmianę należy ocenić również pozytywnie pod względem społecznym, dzięki tej zmianie nie wykluczamy społecznie naszych seniorów.

Powyższa inicjatywa ZUS i Banku Pocztowego to działania informacyjne i edukacyjne w placówkach ZUS, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej prezentujące korzyści z  świadczeń w formie bezgotówkowej. Działania  informacyjne będą również realizowane w mediach, na portalach adresowanych do seniorów oraz poprzez obecność przedstawicieli na wybranych wydarzeniach lokalnych skierowanych m.in. do seniorów.

KOMENTARZE 0