E-zwolnienia dopiero od dnia 1.12.2018 roku

Poprzedni Następny

Sejm uchwalił ustawę, która wydłuża okres dwutorowego wystawiania zwolnień lekarskich. Obligatoryjnie elektroniczne e-zwolnienia zaczną obowiązywać od dnia 1.12.2018 r.

Na mocy uchwalonej przez Sejm ustawy został wydłużony okres dwutorowego wystawiania zwolnień lekarskich. Elektroniczne e-zwolnienia obligatoryjnie zaczną obowiązywać dopiero od dnia 1.12.2018 r.

Już od przeszło 2 lat, w trakcie tzw. ,,okresu przejściowego”, istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji papierowej czyli tradycyjnej, jak i w wersji elektronicznej czyli ,,nowej”.

Początkowo już od 1.07.2018 roku tradycyjne zaświadczenia lekarskie miały zniknąć z obiegu. Przysparzało to bólu głowy wielu pracodawcom i lekarzom, ponieważ nie byli przygotowani na ,,nowe” zwolnienia lekarskie. Dzięki interwencji samorządu lekarskiego zmiany dotyczące zwolnień lekarskich wejdą dopiero od dnia 1.12.2018 roku.

Powyższy zabieg w postaci wydłużenia terminu wprowadzenia obligatoryjnych zwolnień elektronicznych należy ocenić pozytywnie, gdyż według danych szacunkowych pod koniec 2017 roku tylko ponad 2 % lekarzy stosowało elektroniczne zwolnienia lekarskie, natomiast pod koniec pierwszego kwartału już ponad 15 %.

Tempo wzrostu wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznie i tak należy uznać za niskie, ze względu na udogodnienia oraz zachęty jakie były skierowane do lekarzy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dał możliwość bezpłatnego podpisywania elektronicznych zaświadczeń lekarskich przeznaczonym do tego certyfikatem ZUS. Ponadto organizowane były szkolenia skierowane do lekarzy które nie przyniosły zamierzonego efektu w postaci większej ilości wystawianych zaświadczeń lekarskich w wersji elektronicznej.

Co ciekawe sami pracodawcy są bardzo zainteresowani rozwiązaniem w postaci elektronicznych zwolnień lekarskich. Zakładając profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) pracodawca natychmiastowo otrzyma wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA  a także będzie mógł zapoznać się z samym zwolnieniem. PUE ma wydzielone specjalne miejsce w którym są widoczne wszystkie elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Przypomnijmy, że obowiązek utworzenia profilu w PUE do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

KOMENTARZE 0