Duże zmiany dla pracowników oddelegowanych

Poprzedni Następny

Parlament Europejski zatwierdził zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw członkowskich. Powyższa zmiana nie spotkała się aprobatą polskich przedsiębiorców, którzy wskazują na zwiększenie kosztów i biurokrację. Pracownicy delegowani mają bowiem otrzymać wynagrodzenie za pracę odpowiadającą pracownikom którzy pracują ,,na miejscu”.

Oznacza to zmniejszenie konkurencyjności polskich pracowników pod względem płacowym na tle innych pracowników. Nie dziwi zatem fakt braku entuzjazmu wśród polskich pracodawców delegujących pracowników. Przypomnijmy, że polscy przedsiębiorcy delegują najwięcej pracowników w całej UE. Zgodnie z uzgodnionym tekstem wszystkie zasady wynagradzania obowiązujące w kraju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych.

Obecnie wymogiem jest tylko pensja minimalna jaką ma otrzymać pracownik delegowany na terenie kraju przyjmującego, natomiast składki socjalne odprowadzone są w kraju z którego jest oddelegowywany.

Nowe regulacje przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego co wiąże się z wypłatą wysłanym za granicę pracownikom wszystkich dodatków i bonusów, jakie otrzymują lokalni pracownicy.

Ponadto koszty związane z podróżą, wyżywieniem i zakwaterowaniem powinny być opłacane przez pracodawcę, a nie powinny być potrącane z wynagrodzenia pracownika. Pracodawcy także będą musieli zapewnić odpowiednie warunki zakwaterowania pracowników delegowanych, wymagane przepisami krajowymi.

Delegowanie ustalono na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po 18 miesiącach pracownik będzie mógł przebywać i pracować w państwie członkowskim do którego został oddelegowany, ale zacznie podlegać przepisom prawa pracy państwa przyjmującego. Ponadto firmy delegujące pracowników objęte będą układami zbiorowymi zawieranymi na każdym poziomie: regionalnym, sektorowym czy nawet na poziomie firm. Firmy objęte były tylko powszechnie stosowanymi układami zbiorowymi, uznanymi za oficjalne na poziomie narodowym.

21 czerwca 2018 roku przepisy o delegowaniu miały być ostatecznie przegłosowane przez ministrów do spraw zatrudnienia na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu. Po zatwierdzeniu regulacje mają wejść w życie w połowie 2020 r. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów do prawa krajowego i wprowadzenie ich w życie.

Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez UE w 2016 roku w UE było 2,3 mln pracowników delegowanych co stanowi zaledwie 0,4 proc. siły roboczej w UE, jednak w zależności od sektora i kraju liczba pracowników wysyłanych za granicę może być większa. Niemcy, Francja i Belgia to kraje, w których pracuje najwięcej pracowników oddelegowanych. W tych trzech krajach łącznie usługi świadczy około 50 proc. wszystkich pracowników delegowanych. Z kolei liderami w wysyłaniu pracowników za granicę są Polska, Niemcy i Słowenia.

KOMENTARZE 0