Co oferujemy i za ile ? Zyskaj spokój,
bądź pewny

Sporządzanie dokumentów pracowniczych (akta osobowe itp.)

od 50,00 zł +VAT

Weryfikacja akt osobowych pracowników i pracodawcy od 100,00 zł +VAT

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych oraz korekt od 40,00 zł +VAT

Rozliczanie kont płatników od 100,00 zł +VAT

Porada prawna w zakresie podlegania do ubezpieczenia chorobowego od 200,00 zł +VAT

Analiza konta płatnika pod względem prawidłowości dokumentów rozliczeniowych od 200,00 zł + VAT

Prowadzenie postępowania administracyjnego przed ZUS na etapie przedsądowym od 300,00 zł + VAT

Odwołania od decyzji Organu rentowego od 1000,oo zł + VAT

Porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od 200,00 zł + VAT

RODO- dostosowanie regulaminu przetwarzania danych osobowych w firmie do wymogów pod względem informatycznym i prawnym od 1000,00 zł +VAT

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji na zatrudnienie pracownika oraz korzystania z innych form aktywizacji/sporządzanie wniosków o dotacje od 600,00 zł +VAT

Szkolenia z zakresu BHP od 200,00 zł + VAT

Przygotowywanie dokumentacji zasiłkowej od 50,00 zł+ VAT

Kompleksowa obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej od 70,00 zł  + VAT

Umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia, rozkładanie zaległości na raty od 500,00 zł + VAT

Przygotowanie skargi do RMIŚP od 500,00 zł + VAT

Rozliczanie osób prowadzących działalność gospodarczą w formie KPIR i ryczałtu od 100,00 zł  + VAT

Prowadzenie ewidencji VAT od 100,00 zł + VAT

Porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od 200,00 zł + VAT

Wyliczenie wartości zasiłków i świadczeń od 100,00 zł+ VAT

Weryfikacja kwot otrzymanych zasiłków od 100,00 zł+ VAT

Analiza umów o prace, naliczania premii, podstaw wymiaru zasiłków od 200,00 zł+ VAT

Prowadzenie postępowania administracyjnego przed ZUS  na etapie przedsądowym od 300,00 zł+ VAT

Odwołania od decyzji Organu rentowego od 1000,oo zł+ VAT

 

Porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od 200,00 zł+ VAT

Prowadzenie postępowania administracyjnego przed ZUS na etapie przedsądowym od 300,00 zł+ VAT

Odwołania od decyzji Organu rentowego od 1000,oo zł+ VAT

Rozliczanie dokumentów PFRON od 30,00 zł+ VAT

Sporządzanie dokumentów pracowniczych (akta osobowe itp.)

od 50, 00 zł+ VAT

Przygotowywanie dokumentacji zasiłkowej od 50,00 zł+ VAT

Kompleksowa obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej od 70,00 zł+ VAT

Wypełnienie dokumentacji związanej z pozyskaniem pracownika z Urzędu Pracy od 200,00 zł+ VAT

Wypełnianie wniosków o szkolenia z EFS lub Bazy Usług Szkoleniowych od 200,00 zł+ VAT

Porada prawna w zakresie podlegania do ubezpieczeń społecznych udziałowców i członków zarządu od 200,00 zł+ VAT

Porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych od 200,00 zł+ VAT

Prowadzenie postępowania administracyjnego przed ZUS na etapie przedsądowym od 300,00 zł+ VAT

Odwołania od decyzji Organu rentowego od 1000,oo zł+ VAT

Kompleksowa obsługa dokumentacji ubezpieczeniowej od 70,00 zł+ VAT

RODO- dostosowanie regulaminu przetwarzania danych osobowych w firmie do wymogów pod względem informatycznym i prawnym od 1000,00 zł+ VAT

Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji na zatrudnienie pracownika oraz korzystania z innych form aktywizacji/sporządzanie wniosków o dotacje od 600,00 zł+ VAT

Umorzenie zaległych składek na ubezpieczenia, rozkładanie zaległości na raty od 500,00 zł+ VAT

Porady w zakresie uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub likwidacji od 1000,00 zł + VAT

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce od 300, 00 zł + VAT

 

Wypełnianie wniosków o emeryturę lub rentę od 200,00 zł+ VAT

Wyliczanie okresów zatrudnienia od 200,00 zł+ VAT

Wypełnianie wniosku o ustalenie kapitału początkowego z najkorzystniejszego okresu zatrudnienia od 200,00 zł+ VAT

Porada prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych od 200,00 zł+ VAT

Prowadzenie postępowania administracyjnego przed ZUS na etapie przedsądowym od 300,00 zł+ VAT

Odwołania od decyzji Organu rentowego od 1000,oo zł+ VAT

 

 

Wypełnianie dokumentów w celu zarejestrowania się w Urzędzie Pracy od 100,00 zł+ VAT

Sporządzenie wniosku o otrzymanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 500,00 zł+ VAT

Bony zasiedleniowe- wypełnienie wniosku od 200,00 zł+ VAT

Wnioski o uzyskanie środków na szkolenie z KFS od 200,00 zł+ VAT